Ansøgning om fondsmider 2014 - 2015

Fonden behandler ansøgninger for festivalåret 2016 - 2017 i perioden 1. november 2016 - 01. april 2017. Vi har i dette ansøgningsår afsat midler til uddeling. Vi opfordrer dig der har et formål, der passer ind i fondens formålsparagraf, til at sende en ansøgning med de aktuelle oplysninger om regnskab, medlemstal (ved foreninger) mv. til fonden senest 1. april 2017

Hvad kan du søge penge til
Aktiviteter der kan give udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt deres ledsagere, mulighed for kulturelt - og socialt samvær, samt økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelser, institutioner m.v. hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af mennesker med udviklingshæmning.

Hvad kan du IKKE søge penge til
Lønkroner (Fonden yder ikke tilskud til aflønning af personale, kursusledere, undervisere mv.).
Ansøgning om at deltage i Sølund Musik-Festival (økonomi svarende til billetter der skal bruges).
Rejsetilskud (studie-, rekreations og ferierejser).

Vi kommer ikke med ideer/færdige løsninger til

 • hvad der kan gives penge til.
 • hvor mange penge hvert enkelt projekt skal have.


Vi understreger at:

 • det ansøgte skal overholde vores formålsparagraf.
 • det suverænt er bestyrelsen der fortolker formålsparagraffen.
 • vi i tvivlsspørgsmål vil få en udtalelse fra relevante myndigheder.


Ansøgningens indhold - Alle pkt. skal beskrives i ansøgningen

 1. Ansøgerens navn, CPR-nr./SE-nr, adr., postnr. samt tel.nr., e-mail evt. www. adr (hvis en sådan haves).
 2. Kort beskrivelse af projektet, med angivelse af det konkrete formål, der søges støtte til.
 3. Hvilket beløb søges der om?
 4. Hvornår skal beløbet anvendes?
 5. Er der til formålet søgt andetsteds? - Og med hvilket resultat?
 6. Vil der blive søgt andetsteds?
 7. Selskaber, foreninger m.v. skal anføre medlemstal, kontingent, vedtægter.
 8. Selskaber, foreninger m.v. skal vedlægge evt. sidste regnskab og vedlægge budget for det ansøgte.
 9. Af såvel regnskab som budget skal det fremgå om der udbetales-/kalkuleres med evt. lønudgifter.
 10. Søges til arrangementer med over 50.000 i omsætning, skal fremsendes godkendt momsfritagelse fra SKAT for det ansøgte projekt.

(Ansøgninger sendt udenfor perioden, vil kun undtagelsesvis blive behandlet. Ikke behandlede ansøgninger sendt uden for den angivne periode vil ikke blive returneret til afsenderen).

Send til
Sølund Musik-Festival
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg

(MRK. FONDSANSØGNING)

Sølund Musik-Festival takker alle, der har gjort dette enestående projekt - Sølund Musik-Festival - muligt. Vi har udviklet os til at være den største festival i verden målrettet mennesker med udviklingshæmning og deres ledsagere. Vi er en stærk og synlig kulturinspirator og katalysator for vores del af subkulturen.

Festivalen spreder sig som ringe i vandet. Flere festivaler er dukket op i Danmark i de seneste år - Mange af dem med støtte fra Danmarks Festligste Festival. Gæster fra vore nabolande har, ved besøg på festivalen, fået øjnene op for de muligheder der er, når blot man bærer viljen i sit hjerte. 

Danmarks Festligste Publikum'er, medhjælpere & bestyrelsen siger TAK.

 

Støt os - køb billet, bliv medhjælper eller bliv sponsor

 
 
 
 


 
  BEDSTEVENNER: